Vrijwilligersservice

Heb jij een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) of PVB (Persoonsvolgend Budget)? Wist je dat je met dit budget één of meerdere vrijwilligers kan inschakelen en hen ook een onkostenvergoeding kan betalen? ​Je kan zelf vrijwilligers aanbrengen, bijvoorbeeld iemand uit je buurt of een vriend(in) die je veel helpt. Om alles correct te regelen kan je terecht bij de vrijwilligersservice van VFG.

Wat doen we?

Als je een vrijwilliger inschakelt met je PAB- of PVB-budget moet dit via een organisatie geregeld worden. Wij verzekeren je vrijwilliger(s) en zorgen ook voor een snelle en correcte uitbetaling. We zorgen hierbij voor alle administratie.

Wat kost het?

Je betaalt jaarlijks 12 euro administratiekosten om gebruik te maken van onze vrijwilligersservice. Per vrijwilliger die je inschakelt betaal je bijkomend 12 euro per jaar voor de verzekering. Zowel jij als je vrijwilliger krijgen een gratis lidmaatschap bij VFG.

Twee soorten vergoedingen

Als PAB- of PVB-budgethouder kan je je vrijwilliger een vergoeding geven. Je kan daarbij kiezen tussen een reële of een forfaitaire vergoeding. Je mag beide vergoedingen niet combineren.  

Kies je voor een reële onkostenvergoeding?

Dan worden enkel de gemaakte onkosten vergoed. Uiteraard moet je die kosten kunnen bewijzen. Dat wil zeggen dat je bij de onkostennota ook tickets, rekeningen, enz. moet toevoegen van de gemaakte kosten. Als je bijvoorbeeld samen met je vrijwilliger iets bent gaan drinken, kan je dit kasticket inbrengen als gemaakte kost. Anders kunnen deze kosten niet worden terugbetaald.

Consumptie- en toegangstickets, reis- en verblijfskosten van vrijwilligers zijn reële kosten die je aan uw vrijwilliger mag betalen volgens de vrijwilligerswetgeving. Die kosten worden door het VAPH echter niet aanvaard onder een vrijwilligersovereenkomst. Je moet die betalen met je vrij besteedbaar deel.

Er is geen limiet op het inbrengen van reële kosten. Alle gemaakte onkosten die bewezen kunnen worden, worden terugbetaald. Naast de gemaakte kosten, kan je ook nog verplaatsingskosten terugbetalen. Ook op dit bedrag van terugbetaling is er geen limiet.

Kies je voor een forfaitaire vergoeding?

Dan bespreek je samen met je vrijwilliger vooraf een vast bedrag. Dat bedrag blijft altijd hetzelfde, ongeacht de tijdsduur of onkosten. Je mag de dagbedragen vrij kiezen maar er zijn bij wet vastgelegde maximum dagbedragen en maximum jaarbedragen waar je niet over mag gaan. Er is een maximum van 35,41 euro per dag én een maximum van 1.416,16 euro per jaar, eventueel aangevuld met vervoersonkosten.

De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Bepaalde vrijwilligers kunnen een verhoogde forfaitaire vergoeding krijgen, geregeld met het K.B. van 20/12/2018. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, de vrijwillige nachtoppas, de dag-oppas bij hulpbehoevende personen, vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer, en vrijwilligers die in de COVID-periode ingezet werden voor activiteiten in het kader van Covid-19.

Vrijwilligerswerk in het kader van de vrijwilligersservice valt niet onder die voorwaarden. Als je via VFG vrijwilliger bent, mag je dus het normale vergoedingsplafond niet overschrijden.

Wat met de belastingen?

Zodra je vrijwilliger het maximumbedrag overschrijdt, betaalt hij op het totale bedrag belastingen. De vergoedingen worden dan gezien als een loon waarop belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale lasten (RSZ) moeten betaald worden. Ook voor jou als budgethouder is dit nadelig. Jij zal namelijk sociale lasten moeten betalen, omdat je vrijwilliger in dat geval als werknemer wordt beschouwd. Opgelet: als je vrijwilliger ook nog elders aan vrijwilligerswerk doet, worden deze bedragen ook meegerekend. 

Bekijk de webinar!

Wil je meer te weten komen over de vrijwilligersservice? Bekijk dan onze gratis webinar! Schrijf je in en je kan meteen de opname bekijken.​

Hier vind je alle nodige formulieren

Opgelet! Sinds 1 juli 2021 zijn er nieuwe formulieren en onkostennota's.

Wil je graag vrijwilliger worden?

Neem contact op met je provinciale werking voor meer informatie.

Woon je in Vlaams-Brabant? Neem dan contact op met de provincie die het dichtst bij jouw woonplaats ligt.

Vrijwilligersservice tijdens de coronaperiode

Maak je gebruik van onze vrijwilligersservice? Aangezien jouw zorg en ondersteuning essentieel is, mag jouw vrijwilliger blijven hulp bieden. Wel moet je rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen.

Belangrijk: hulp op afstand heeft altijd de voorkeur. Bekijk eerst of je vrijwilliger echt persoonlijk moet langskomen om hulp te bieden. Is er geen alternatieve hulp mogelijk, dan is bezoek toegelaten.

Waar moet je op letten?

Maak je afspraken met je vrijwilliger telefonisch of digitaal. Probeer niemand aan te raken, en hou 1,5 meter afstand wanneer mogelijk. Zowel jij als je vrijwilliger moeten altijd minstens een mondmasker dragen, en indien nodig ook ander beschermingsmateriaal, zoals handschoenen. Zet zo veel mogelijk ramen en deuren open. Vermijd contact met mogelijk besmette oppervlakken, ontsmet materiaal en was je handen regelmatig.

Heb je koorts, een droge hoest of keelpijn, of ben je vermoeid? Is er een vermoeden van besmetting (hoogrisicocontact) of ben je positief getest? Beperk je hulp dan tot het uiterst noodzakelijke, zoals persoonlijke verzorging. Gebruik maximaal beschermingsmateriaal en hou je strikt aan de hygiënemaatregelen. Zo vermijd je dat je je vrijwilliger besmet.

Ben je ouder dan 65, heb je een ernstige ziekte of verminderde immuniteit? Let dan extra goed op.

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden