Wat is VFG?

VFG zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk. Onze kerntaken bestaan er in om hen te verenigen, te empoweren, te informeren en gericht toe te leiden naar andere dienstverleners.

Missie

VFG wil personen met een handicap een evenwaardige plaats geven in de maatschappij. We streven naar volwaardig burgerschap in een samenleving waar iedereen meetelt. Onze uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit, zelfbeschikking en keuzevrijheid. Om dit te realiseren, richten wij ons zowel op de brede doelgroep zelf, als hun netwerk en op de samenleving. 

Visie

Vanuit VFG willen we personen met een handicap de nodige tools aanreiken om als gelijkwaardige burger te participeren aan de samenleving.

We doen dit vanuit 3 pijlers:

  • een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor iedereen die te maken heeft met handicap
  • een sterke belangenbehartiger zijn voor personen met een handicap
  • een vereniging zijn die mensen samenbrengt door vrije tijd aan te bieden

Op die manier versterkt VFG enerzijds mensen met een handicap en hun netwerk, en verandert VFG anderzijds de samenleving zodat personen met een handicap hun keuzes ook effectief kunnen realiseren. Zo zorgen we dat de maatschappij inclusief wordt.

 

 

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

  • 1x per maand
  • Al meer dan 10.000 abonnees
  • Actuele info over handicap

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden