Overzicht maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die genomen zijn voor de sector voor personen met een handicap. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Klik hier voor meer info over de activiteiten en groepen van VFG.

Activiteiten vanaf 29 oktober 2020

Sinds middernacht zijn cultuuractiviteiten in het hele land verboden. Dat wil zeggen dat er geen sociaal-culturele activiteiten meer mogen doorgaan voor iedereen boven 12 jaar. De voorlopige einddatum voor deze maatregelen is 19 november, maar de kans is erg groot dat ze verlengd zullen worden.

Bezoekregeling voorzieningen

Voor kwetsbare personen met een handicap (personen met een verhoogd gezondheidsrisico bij besmetting met COVID-19) wordt het bezoek beperkt tot 1 nauw contact én 1 contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Het niet-nauwe contact mag om de 2 weken wisselen.

Voor de andere personen met handicap die verblijven in een voorziening, blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke andere burger.

Elke persoon met handicap die dat wil, heeft recht op bezoek, behalve wanneer hij of zij zelf besmet is met COVID19 of als er quarantainemaatregelen zijn.

Bezoek aan palliatieve gebruikers moet te allen tijde mogelijk blijven. Ook als ze besmet zijn met COVID-19.

Rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO)

GIO is nog mogelijk, maar de wijze waarop de ondersteuning moet plaatsvinden, kan afwijken van hoe die in normale omstandigheden zou plaatsvinden. GIO moet daarom tijdelijk niet meer plaatsvinden in de inclusieve opvang of school. Er wordt gevraagd om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken in samenspraak met het gezin en de school of opvang.

Verlenging herfstvakantie onderwijs en vakantiewerking +12 jaar

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf woensdag 28 oktober om 24 uur jeugdwerking voor +12-jarigen niet meer toegelaten is. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwen we als ondersteuning in de zorg en kan doorgaan.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Initiatieven van organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zullen voor +12-jarigen niet meer kunnen doorgaan.

Financiële compensatie van 25,5% voor budgethouders

Extra kosten gemaakt door het coronavirus? Als budgethouder kan je nu een financiële compensatie van 25,5% krijgen voor kosten die je maakt tot en met 31 december 2020 (onder voorbehoud van goedkeuring Ministrieel Besluit). Voordien was dat slechts 8,5% en later 17%.

Met andere woorden:

 • Je mag je jaarbudget overschrijden als je de kosten van extra overeenkomsten in de thuissituatie tijdens de COVID-19-periode niet kan betalen met dat budget.
 • De financiële compensatie bovenop je budget wordt aangepast naar 25,5%.
 • De compensatie geldt voor extra kosten die je maakt(e) in de COVID-19-periode tussen 14 maart en 31 december.
 • Je kan de kosten indienen bij het VAPH tot 1 maart 2021.

Je mag cashovereenkomsten sluiten voor zorg en ondersteuning in een een-op-eenrelatie (dus niet in groep) OF met een dienst zoals thuiszorg. Verblijf je voltijds in een voorziening tijdens de crisis? Dan mag je je jaarbudget niet overschrijden.

Meer info over de verhoging van de compensatie vind je op de website van het VAPH.

Financiële compensatie voor PAB en PVB

Je mag je budget met 25,5% overschrijden. De verhoging zal in het PAB- of PVB-overzicht in mijnvaph.be zichtbaar zijn

Meer info over kosten en contracten vind je op de website van het VAPH.

Overeenkomst met de voorziening

Je overeenkomst met vergunde zorgaanbieders is blijven doorlopen, ook al ontving je geen ondersteuning. Dat was het geval voor mensen met een cashbudget én met een voucher. Na 30 september stopt deze regeling.

Opgelet: als je tijdens de coronaperiode niet in een voorziening verbleef, mag deze niet aan jou vragen om toch woon- en leefkosten te betalen.

Vragen?

Team Budgetbesteding van het VAPH: budgetbesteding@vaph.be of 02 249 30 00.

Bezoekregeling voorzieningen

Vanaf maandag 7 september gelden er nieuwe regels voor bezoeken aan voorzieningen.

 • Een bezoeker kan enkel op bezoek komen als hij de laatste veertien dagen niet teruggekeerd is uit een rode zone, niet positief getest is, niet in afwachting van een testresultaat is en geen symptomen vertoont.
 • Er is altijd minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Die bezoeker kan per week wisselen, maar moet tot de 'bubbel' behoren.

De maatregelen en bezoekregelingen kunnen wijzigen naargelang de situatie. Controleer bij de voorziening wat mogelijk is.

Mondmaskers verplicht bij culturele activiteiten

Ga je naar culturele activiteiten?

Algemeen wordt een afstand van 1,5 m meter tussen elk individu aangeraden. Mondmaskers worden ten allen tijde gedragen, enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet worden. Indien het mondmasker niet kan gedragen worden, moeten er beschermingswanden (plexi of andere) worden voorzien.

Het dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer, in winkels en andere openbare plaatsen is verplicht. Wie door zijn beperking of handicap geen mondmasker kan dragen, kan vrijgesteld worden van de draagplicht. Je hebt dan wel een doktersattest van je huisarts nodig om te bewijzen dat je een medische aandoening hebt die het dragen van een mondmasker onmogelijk maakt.

Meer info op www.info-coronavirus.be.

Zomerkampen voor minderjarigen met een handicap

Kinderen en jongeren met een handicap kunnen deze zomer opnieuw op kamp gaan, of deelnemen aan andere vrijetijdsactiviteiten. Dat is toegelaten voor kampen met en zonder overnachting.

Ook minderjarigen die verblijven in een multifunctioneel centrum (MFC), of die thuis ondersteund worden door een MFC, mogen dus op kamp gaan. Wel zullen er bepaalde beschermingsmaatregelen moeten toegepast worden.

Behoort jouw kind tot een risicogroep? Dan vraag je best advies aan een arts voor je je kind op kamp laat gaan.

Bekijk het volledige persbericht van het VAPH hier.

DG Personen met een handicap

Zijn je inkomsten minstens 20% gedaald door de coronacrisis? Dan kan je je dossier laten herzien.

Het is niet mogelijk om je tegemoetkoming onmiddellijk aan te passen, maar je kan de wijziging wel al doorgeven. Dat kan via het contactformulier of door een nieuwe aanvraag zonder medische evaluatie te doen in My Handicap. DGHan bekijkt dan of het inkomen van je gezin gedaald is. Als je voldoet aan de voorwaarden, wordt je tegemoetkoming opnieuw berekend in januari 2021.

Krijg je een vervangingsinkomen? Breng DGHan dan zeker op de hoogte via het contactformulier. Je tegemoetkoming wordt dan in januari herberekend.

Val je helemaal zonder inkomsten? Je kan onmiddellijk een herziening krijgen. Contacteer DGHan via het contactformulier.

Andere maatregelen:

 • Kantoren en regionale medische centra zijn gesloten.
 • Geen consultaties met artsen in de medische centra: alle afspraken worden geannuleerd.
 • 0800-nummer blijft bereikbaar.
 • Zitdagen sociaal assistenten zijn afgelast tot en met 17 april. Wel zijn er alternatieven om hen op afstand te spreken.

Er wordt gevraagd zo weinig mogelijk te bellen. Vul liever het contactformulier in. Bezorg documenten ook zo veel mogelijk via het contactformulier.

De behandeling van aanvragen gaat door. Wanneer meer informatie nodig is, word je gecontacteerd via telefoon, mail of brief.

Is je dossier nog niet volledig? De termijn om inlichtingen op te sturen is voorlopig verlengd tot 60 dagen. Is je intakegesprek uitgesteld? Tegemoetkomingen met terugwerkende kracht worden uitzonderlijk mogelijk.

Meer info op de website.

Corona-ouderschapsverlof

Je kan als ouder uitzonderlijk tussen 1 mei en 30 juni corona-ouderschapsverlof opnemen als je geen opvang vindt voor je kind. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Je hebt een arbeidsovereenkomst van minstens één maand bij je werkgever.
 • Je hebt minstens één kind ten laste dat nog geen 12 jaar oud is.
 • OF je hebt een kind met een handicap (zonder leeftijdsbeperking).

Het ouderschapsverlof geldt alleen voor werknemers, en je werkgever moet er steeds mee akkoord gaan. Of je nu wel of geen coronaverlof opneemt, zal geen invoed hebben op je andere verloven. Je kan alleen deeltijds verlof opnemen: halftijds of 1 dag per week, afhankelijk van het aantal uren dat je normaal werkt. Ook pleegouders kunnen uitzonderlijk gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.

Hoe aanvragen?

Informeer je werkgever minstens drie dagen op voorhand. De aanvraag zelf zal verlopen via de RVA.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vanaf 25 mei 2020

Multifunctionele centra en vergunde zorgaanbieders die verblijf aanbieden, mogen vanaf 25 mei stappen zetten om:

 • nieuwe cliënten op te nemen;
 • cliënten die een langere tijd thuis hebben verbleven, voor een periode van enkele weken terug te laten keren naar de voorziening, met de mogelijkheid om daarna ook (tijdelijk) terug naar huis te gaan;
 • cliënten die langere tijd in de voorziening hebben verbleven, een of meerdere dagen of voor een periode van enkele weken terug naar huis te laten gaan, met de mogelijkheid om daarna ook terug te keren naar de voorziening.

Geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vanaf 18 mei 2020

Ambulante en mobiele begeleiding: die gaan zo veel mogelijk op afstand door. Huisbezoeken worden wel opnieuw mogelijk vanaf 18 mei. Groepsbegeleiding kan in sommige gevallen ook opnieuw doorgaan.

Opvang en ondersteuning overdag: zowel ondersteuning in groep als begeleid werken en de activiteiten binnen groenezorginitiatieven of ouderinitiatieven kunnen weer doorgaan.

Ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap wordt geleidelijk aan opnieuw verruimd. Toch zal het niet meteen mogelijk zijn om voor alle kinderen tegelijk opnieuw dagopvang of verblijf aan te bieden.

Elke organisatie beslist zelf wanneer een zogenaamde 'doorstart' mogelijk is, en zal je daarvoor zelf contacteren. Je zal in elk geval voldoende afstand moeten houden en de hygiënemaatregelen strikt moeten toepassen. Heb je symptomen van het coronavirus? Dan kan je helaas niet deelnemen aan de activiteiten en begeleidingen.

Meer weten over de doorstart? Lees de mededelingen (over de doorstart voor minderjarigen en volwassenen) en neem eens kijkje op de FAQ van het VAPH.

Bezoek in voorzieningen voor personen met een handicap - 13 mei 2020

Op 29 april is er beslist dat voorzieningen voor personen met een handicap vanaf 4 mei bezoekers mogen toelaten onder strikte voorwaarden.

 • Bezoek kan enkel op afspraak;
 • In de openlucht of een aparte ruimte;
 • Meerdere mensen binnen dezelfde contactbubbel mogen op bezoek komen;
 • Enkel dichte familie of vertrouwenspersonen;
 • Bezoekers moeten een mondmasker dragen en afstand houden.

De regels zullen in elke voorziening anders zijn. De voorziening beslist zelf wanneer en op welke manier bezoek kan gebeuren. Er moeten voldoende beschermingsmogelijkheden en personeel zijn om alles veilig te laten verlopen. Bezoek van of bij personen die besmet zijn met het coronavirus, zal daarom niet mogelijk zijn.

Wil je op bezoek gaan of bezoekers ontvangen in een voorziening? Vraag dan eerst na wat de mogelijkheden en regels zijn aan de voorziening in kwestie!

Meer info vind je hier.

Maatregelen voor PAB- en PVB-budgethouders - 21 april 2020

De Vlaamse overheid neemt een aantal financiële maatregelen om PAB- en PVB-budgethouders te ondersteunen.

 • Ben je budgethouder en word je tijdens de coronacrisis fulltime opgevangen in een voorziening? Dan betaal je geen meerkost.
 • Kan je niet terecht bij je voorziening en moet je thuis extra ondersteuning voorzien? Dan kan je een financiële compensatie krijgen.
 • Ook wanneer je meer betaalt door uitval van je assistenten, begeleiders of zorgaanbieders, kan je een compensatie krijgen.

Opgelet: heb je een overeenkomst gesloten met een zorgaanbieder met je PVB, of een overeenkomst voor kortverblijf met PAB? Dan blijft die overeenkomst lopen, ook als je geen of meer ondersteuning krijgt dan overeengekomen.

Als je jaarbudget onvoldoende is om je kosten tijdens de coronacrisis te betalen, mag je het overschrijden. Je mag dan cashovereenkomsten sluiten voor zorg en ondersteuning in een een-op-eenrelatie (dus niet in groep) OF met een dienst zoals thuiszorg. Verblijf je voltijds in een voorziening tijdens de crisis? Dan mag je je jaarbudget niet overschrijden.

Nog vragen? Hier vind je meer info.

Andere vragen

Sinds 1 april wordt bezoek in residentiële voorzieningen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden toegelaten. En ook een (eenmalige) transfer van de voorziening naar huis wordt mogelijk. Bekijk de voorwaarden hier.

Het VAPH verzamelde veelgestelde vragen over de maatregelen. De vragen worden regelmatig aangevuld.

Vrijwilligerswerk

Ben jij vrijwilliger? Je mag nog steeds hulp bieden, maar zorg er zeker voor dat je volgende regels strikt opvolgt.

 • Stel prioriteiten. Doe enkel wat hoogst noodzakelijk is, zoals poetsen, boodschappen doen, koken en helpen bij de verzorging;
 • Hou zo veel mogelijk 1,5m afstand;
 • Draag een gezichtsmasker of keukenhanddoek over je neus en mond wanneer (fysiek) contact nodig is. Wissel regelmatig en was katoenen maskers/handdoeken op 90 graden.
 • Bezoek zo weinig mogelijk verschillende personen;
 • Vermijd contact met kinderen;
 • Hou je handhygiëne in het oog! Was je handen voor en na elk bezoek, wanneer je iets aangeraakt hebt, en wanneer je geniest of gehoest hebt. Na elk contact met lichaamsvocht moet je je handen wassen én ontsmetten;
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Opgelet! Contacteer de huisarts zodra er een vermoeden van besmetting is.

Agentschap Zorg en Gezondheid - 27 maart 2020

Zorg en Gezondheid vraagt om:

 • dossiers, aanvragen en vragen zoveel mogelijk digitaal te versturen.
 • telefonisch contact te beperken tot de meest dringende vragen.

Verzendingen met de post worden nog aanvaard en behandeld, maar vermoedelijk met een aanzienlijke vertraging.

18/03: Richtlijnen voor mantelzorgers.

Aanvulling 23/03: handige samenvatting van deze richtlijnen door Coponcho.

Vlaamse Sociale Bescherming - 23 maart 2020

 • Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden
  • Indicatiestellingen (huisbezoeken of op kantoor) worden geschrapt tot 19 april
  • Termijnen voor afhandeling dossier (meestal 90 dagen) zijn tijdelijk niet van toepassing
 • Zorgbudget Handicap (BOB): geen nieuws
 • Zorgbudget Ouderen (THAB): geen nieuws
 • Mobiliteitshulpmiddelen: geen nieuws

Zorgtoeslag Kind en Gezin - 19 maart 2020

Medische onderzoeken voor kinderen met een specifieke ondersteuningsnood worden tijdelijk stopgezet. Wel kunnen artsen nog een beslissing maken op basis van het dossier van je kind. In dat geval ontvang je een brief met meer informatie. Ga je niet akkoord, dan kan je de afspraak verplaatsen naar een later moment.

Algemene informatie

Juiste, praktische informatie over het coronavirus vind je hier. Informatie over de maatregelen is ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal. Nog vragen? Tussen 8u en 20u kan je terecht op de infolijn 0800 14 689.

Informatie nodig in toegankelijke taal en beelden? Kijk onderaan de pagina voor uitleg op maat van personen met een verstandelijke beperking. Ook deze YouTube-filmpjes kunnen je daarbij helpen. Klik hier voor de trage en snelle versie.

Zoek je naar manieren om mensen te helpen?

Match jouw vraag en aanbod om te helpen in zorgcentra en ziekenhuizen op helpdehelpers.be.

Op vrijwilligersparaat.be kan je makkelijk oproepen plaatsen, zoeken en bekijken.

Ook VFG wil mensen helpen. Hou de komende weken zeker onze website en Facebookpagina in de gaten!

Extra bijlage

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

 • 1x per maand
 • Al meer dan 10.000 abonnees
 • Actuele info over handicap

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden