Vlaanderen investeert extra middelen om meer mensen met een handicap perspectief te geven

De Vlaamse Regering wil eindelijk werk maken van de wachtlijst voor personen met een handicap en dit zowel bij minder- als bij meerderjarigen. Ze doen dit aan de hand van het zogenaamde zorginvesteringsplan. 

Wat was de stand van zaken?

Wachtlijsten

Vandaag staan er net geen 19.000 mensen met een handicap op de wachtlijst. In eerste instantie zou de Regering 270 miljoen extra vrijmaken tegen het einde van deze legislatuur, in 2024 dus. Dat zou betekenen dat er tegen dan 26.000 mensen op de wachtlijst zouden staan. De gemiddelde wachttijd zou daardoor verhogen van 2 jaar en 8 maanden naar 6 jaar en 4 maanden.

Automatische toekenning

Naast de steeds groter wordende wachtlijsten, is er ook het probleem van de automatische toekenningsgroepen. Het gaat hier om mensen die omwille van bijvoorbeeld een noodsituatie onmiddellijk een budget nodig hebben. Zo’n 2000 Vlamingen zitten elk jaar in deze situatie.

Onvoldoende budgetten beschikbaar

Er komen echter maar jaarlijks 850 budgetten vrij binnen de huidige subsidie-enveloppe. Niet voldoende dus om de automatische toekenningsgroepen van een budget te voorzien, laat staan om daarnaast ook mensen op de wachtlijst te kunnen bedienen.

Zoeken naar een oplossing

Samen met heel wat andere organisaties, kaart VFG het probleem van de wachtlijsten al jaren aan. Hoe de situatie er nu uitzag, was echter volledig uitzichtloos. Daardoor gingen we massaal in overleg met het kabinet van minister Beke om oplossingen te zoeken. Die is er eindelijk, althans gedeeltelijk, gekomen.

Minister-president Jambon beloofde dat de voorziene 270 miljoen nu al zou worden vrijgemaakt en niet pas in 2024. Daarnaast zocht minister nog extra middelen om ook de automatische toekenningsgroepen jaarlijks van een budget te kunnen voorzien.

Eindelijk perspectief voor de hoogst geprioriteerden

Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria. ‘Hoogdringendheid’ is er daar één van. Mensen met de meest dringende zorgnood worden in prioriteitengroep 1 geplaatst. Momenteel moeten deze mensen minstens drie jaar wachten op een budget, ondanks het feit dat hun noden erg acuut zijn. Nu zullen mensen die sinds 2020 of vroeger in deze groep staan te wachten, dit jaar nog een budget toegekend krijgen. Meer specifiek gaat het om 2.690 mensen die eindelijk perspectief krijgen.

Daarnaast komen er extra middelen vrij om de groep automatische toekenningsgroepen jaarlijks van een budget te kunnen voorzien. Deze middelen moeten niet van de 270 miljoen komen. Deze ‘pot’ gaat naar de ‘gewone’ wachtlijsten. Het systeem van automatische toekenning kan op die manier blijven doorlopen.

En wat met prioriteitengroep 2 en 3?

Naast de 2.690 wachten in prioriteitengroep 1 staan er nog duizenden mensen in prioriteitengroep 2 en 3. Van de 270 miljoen extra budget zijn er nog middelen over nadat prioriteitengroep 1 uitbetaald is, maar niet voldoende om de hele wachtlijst van een budget te voorzien. Minister Beke zal samen met de sector, waaronder ook VFG, in dialoog gaan om oplossingen te zoeken, in eerste instantie voor prioriteitengroep 2.

Prioriteitengroep 3 blijft het minst perspectief hebben. Daarom zal er onderzocht worden of en welke ondersteuning mogelijk sneller verlichting kan bieden aan deze groep. VFG volgt dit op de voet mee op en blijft uiteraard pleiten en actief mee zoeken naar oplossingen om ook deze mensen het nodige perspectief te bieden. Iedereen heeft recht op zorg en ondersteuning als daar nood aan is. Het maak niet uit in welke prioriteitengroep je zit.

Wat nog meer?

Zelfs met de huidige uitbreiding van financiële middelen, is er dus duidelijk meer nodig om alle mensen met een handicap het nodige perspectief te bieden. Daarom zal er ook gewerkt worden aan het meer efficiënt inzetten van de middelen zodat meer mensen geholpen kunnen worden. VFG zal aan deze oefening ook actief meewerken en dit uiteraard altijd vanuit het standpunt van de gebruiker. Minder zorg is daarbij geen optie.

Daarnaast wordt er ook nog 20 miljoen extra geïnvesteerd in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Hier kunnen mensen terecht voor handicap specifieke hulp als zij nog geen persoonsvolgend budget hebben. RTH bereikt momenteel 27.000 mensen, wat met een kwart zal verhoogd worden dankzij de extra middelen

VFG is opgelucht, maar het werk is nog lang niet gedaan

Ondanks deze inspanningen, is het werk nog lang niet gedaan. Een grote groep blijft op de wachtlijst staan. Minster Beke zegt hierover het volgende: ‘We moeten eerlijk zijn: ondanks het feit dat geen enkele Vlaamse Regering in zijn geschiedenis zoveel geïnvesteerd heeft in personen met een handicap, gaan we met het beschikbare budget de zorgvragen niet volledig kunnen wegwerken. Toch zijn we ambitieus. Via een combinatie van extra middelen en hervormingen gaan we op zoek naar perspectief voor zoveel mogelijk mensen.’

VFG is tevreden met de inspanning die de Vlaamse Regering nu levert. De meest dringende zorgnoden krijgen op die manier op korte termijn eindelijk perspectief. Maar het werk is niet gedaan. VFG zal blijven pleiten voor zorg en ondersteuning voor iedereen die daar nood aan heeft, al dan niet in de vorm van een persoonsvolgend budget.

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden