Rechten van personen met een handicap binnenkort verankerd in de grondwet?

Binnenkort zou de Kamercommissie Grondwet een voorstel goedkeuren dat de rechten van personen met een beperking grondwettelijk verankert. Zo krijgen zij het grondwettelijk recht op aangepaste maatregelen in culturele, maatschappelijke en professionele context. Dit nieuwe artikel in de Grondwet zou zorgen voor een betere bescherming van de rechten van personen met beperkingen en zet aan tot actie voor een meer inclusieve samenleving.

Wat zou dit artikel betekenen?

Het voorstel voegt een nieuw artikel (22ter in titel II) toe in de grondwet. Hierdoor worden de rechten en vrijheden van mensen met een beperking gewaarborgd, zoals beschreven in het VN-verdrag voor personen met een handicap uit 2006.

Het nieuwe artikel in de Grondwet is meer dan een symbolische toevoeging. Het beschermt mensen met een handicap ook juridisch. Zo kunnen werkgevers zich niet beroepen op het gelijkheidsbeginsel voor het weigeren van redelijke aanpassingen of quota om meer mensen met een handicap aan te werven.

Daarnaast moedigt het nieuwe artikel beleidsmakers en maatschappelijke actoren aan om werk te maken van gelijke rechten en een inclusieve samenleving voor mensen met een handicap. Mensen met een beperking moeten zoals iedereen kunnen deelnemen aan de maatschappij, zonder drempels.

Dit artikel vormt een uitgangspunt voor een nieuwe visie op handicap. Het traditionele beleid rond handicap was bijna exclusief gericht op bescherming en zorg. Met dit artikel komt er ruimte voor personen met een handicap om zelf hun leven in handen te nemen.

VFG hoopt dat dit artikel binnenkort gestemd wordt. We houden jullie op de hoogte.

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden