BOB zomaar op de schop!? Niet zonder alternatief!

Heel wat mensen die (nog) geen PVB hebben, krijgen wel het BOB (basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor personen met een handicap). Met een vast bedrag per maand kunnen zij op die manier zorg en ondersteuning inkopen. Een nieuw wetsvoorstel wil dit zorgbudget voor sommige groepen nu laten uitdoven (lees: afschaffen). En dat zonder enig alternatief. 

Al jaren is er nood aan extra middelen om de vele mensen op de wachtlijst tegemoet te komen. VFG vindt het dus onbegrijpelijk dat er nóg gesnoeid wordt in deze middelen door het BOB te laten uitdoven. Heel wat personen met een handicap zullen zonder dit budget geen antwoord meer vinden op hun nood aan basisondersteuning.

En met welke reden? De Vlaamse overheid meent dat aanvullingen op de integratietegemoetkoming (IT) van het federale niveau moeten komen, en het BOB is een Vlaamse bevoegdheid. Het BOB is echter nooit aanvulling op de IT geweest. IT dient om de meerkost van handicap te vergoeden en het BOB wordt ingezet om de basis zorg- en ondersteuningsnoden van personen met een handicap te bekostigen. Beiden hebben dus een heel ander doel!

VFG stelt zich heel wat vragen bij dit besluit:

  • Wat met de beloofde zorggarantie en continuïteit van ondersteuning voor personen met een handicap?
  • BOB is essentieel om mensen met lage zorgnoden te ondersteunen. Met het BOB kunnen we zorgen voor inclusie, én wordt de druk op niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning verminderd. Hoe kunnen we dit behouden zonder het BOB?
  • Wat is de motivering om bepaalde groepen wel en andere groepen geen BOB meer toe te kennen?

De druk op de wachtlijsten en het aantal schrijnende situaties kan op deze manier enkel toenemen. Zolang er geen alternatief is, eist VFG dat de beslissing tot uitdoving van het BOB wordt teruggedraaid.

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden